Отиди на
Форум "Наука"

Други социални науки

Форуми

 1. Икономика

  Икономиката е наука, която изучава икономическите процеси. Това включва анализа на производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги.

  7301
  мнения
 2. Философия

  Философията е питане и ориентир за мястото на човека в битието и за смисъла на човешкото съществуване.

  2471
  мнения
 3. 2856
  мнения
 4. 1453
  мнения
 5. Езикознание

  Езикознанието или лингвистиката е наука, изучаваща човешките езици.

  8830
  мнения
 6. Педагогика и дидактика

  Педагогиката

  Социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес.

  Доцимология

  Наука за оценяването. Научно изучаване на изпитните и конкурсните методи.

  3308
  мнения
 7. 11833
  мнения
 8. 147
  мнения
×