Никога съперници за честта да си пръв не са се бо­рили с по-голяма решителност и ожесточение, от кол­кото сър Исак Нютон и Готфрид Вилхелм фон Лайбниц. Англичанинът и германецът са си оспорвали съз­даването на висшата математика - техния революцио­нен метод за определяне на площта под крива, главния математически пробив...
Най-старият магически квадрат на китайски се нарича „хау ту". Самият квадрат се състои от три реда и три колонки от числа. Когато се събират всеки три числа в един ред, колонка или диагонал, се получава сума петнайсет, като в квадрата се съдържат всички числа от едно до девет. Най-старото описание...
Сметачна линийка През X в. (династия Сун) Ма Хуай Де от Су Джо изработил инструмент, описан като няколко линийки от абанос и една от слонова кост, които се позиционират една спрямо друга и подпомагат пресмятането. Методът на работа и резултатът, който трябвало да се пресметне, са неизвестни. Логаритмична линийка Най-старата логаритмична линийка...
Преди на логаритмите да е било дадено каквото и да е общо приложение, е имало математици, които са изследвали или са разбрали техните принципи, включително Архимед през III в. пр. Хр. и Ибн Хамзах ал-Магриби от Северна Африка през XVI в. след Хр. Обаче първите сведения за ограничено използване...
Тригонометрията е разработена от гръцки учени през II в. пр. Хр. Най-изтъкнат от тях е Хипарх (195 -125 г. пр. Хр.), който е работил в Александрийския музей и на Родос. Хипарх е бил преди всичко астроном и е съставил таблица на хордите за улесняване нанасянето на звездите върху картите....
„Математически текст за орбитата и слънчевия ча­совник" от времето на китайската династия Джо (от XI до III в. пр. Хр.) е най-старата математическа кни­га, вероятно от около VI в. пр. Хр. Тъй като е налице само по-късна версия, издание от времето на динас­тията Хан (206 г. пр. Хр. -...
Книгата на Сю Йоу „Описание на някои традиции на математическата практика" от 190 г. след Хр. описва системата на „великото единство" за графично пред­ставяне на числата, преподавана на автора от Тиен Му Сиен Сен, който е описал и сметалото. Вели­кото единство е графика, на която оста X (хоризонта­лата) е...
В китайската книга за математиката нищо не се спо­менава за корен квадратен от отрицателни числа, ко­ито са открити за пръв път от индийски математици по времето на периода Гупта (320 - 647 г. след Хр.). Вавилонските математически таблици , датиращи от около 1800 години преди Христа, са включвали квадратни...
Най-старите математически таблици са от Старовавилонското царство около 1800 г. пр. Хр. Намерени са в Нипур (Месопотамия) на глинени плочки. Таблиците, открити от археолозите, са образец на нещо, което по онова време трябва да е било голяма новост. Те са били създадени за използване в училища и съдържат умножение,...
Системата на десетичното позициониране, създа­дена от китайците, която днес се използва навсякъде, естествено се разширява с представянето на числа, по-малки от единица или с части по-малки от едини­ца чрез въвеждането на десетичната точка. След циф­рата на единиците в числото следват цифри, които оз­начават десетите, стотните и т.н. Тази система...

Recent posts